ADAPTACIJA I RENOVIRANJE ENTERIJERA

Naš tim ima dugogodišnje iskustvo sa adaptacijom i kompletnim proktovanje enterijera.

 

Pružamo usluge arhitektonskog projektovanja i dizajniranja enterijera i izvođenja svih potrebnih radova na adaptaciji i renoviranju.


Projektovanje enterijera je proces kreiranja i planiranja unutrašnjeg prostora, koji uključuje organizovanje i dizajniranje elemenata kao što su zidovi, podovi, stropovi, osvetljenje, nameštaj, ukrasi i ostali detalji. Proces projektovanja enterijera obično počinje sastankom između klijenta i dizajnera enterijera, gde se utvrđuju potrebe i želje klijenta, kao i budžet za projektovanje. 

Nakon toga, dizajner enterijera će obaviti detaljan pregled prostora koji će se projektovati, kako bi dobio bolju predstavu o fizičkim karakteristikama prostora, kao što su dimenzije, oblik i položaj prozora. Sledeći korak je kreiranje konceptualnog dizajna, koji uključuje izbor stila, boja i materijala koji će biti korišćeni u prostoru. Dizajner će kreirati skice i renderinge, kako bi klijent mogao da vizualizuje kako će prostor izgledati nakon završetka projekta.

Projektovanje enterijera je ključno za kreiranje funkcionalnog i estetski privlačnog prostora, koji će odgovarati potrebama i željama klijenta. Dizajner enterijera će raditi na projektu od početka do kraja, kako bi se osigurala usklađenost sa planom i budžetom, i kako bi se osigurala najviša kvaliteta u svakoj fazi projekta.

PRIMERI RENOVIRANJA STANOVA

JAVITE NAM SE ZA VIŠE DETALJA

Call Now ButtonPozovite nas